Events for September 2020

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
 

1
Daily Devotional: Maxie Walls

2
Daily Devotional: Pastor Tony

3
Daily Devotional: Mel's Music

4
Daily Devotional: Cheryl Ingram

5

6
Worship Celebration

7
Daily Devotional: Pastor Tony

8
Daily Devotional: Maxie Walls

9
Daily Devotional: Pastor Tony

10
Daily Devotional: Mel's Music

11
Daily Devotional: Cheryl Ingram

12

13
Worship Celebration

14
Daily Devotional: Pastor Tony

15
Daily Devotional: Maxie Walls

16
Daily Devotional: Pastor Tony

17
Daily Devotional: Mel's Music

18

19

20
Worship Celebration

21

22

23

24

25

26

27
Worship Celebration

28

29

30

 
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday