Events for November 2020

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday

1
Worship Celebration

2
Women's Prayer ZOOM! Daily Devotional: Pastor Tony

3
Daily Devotional: Pastor Tony

4
Daily Devotional: Pastor Tony

5
Daily Devotional: Mel's Music

6
Daily Devotional: Cheryl Ingram

7

8
Worship Celebration

9
Women's Prayer ZOOM! Daily Devotional: Pastor Tony

10

11
Daily Devotional: Pastor Tony

12

13

14

15
Worship Celebration

16
Daily Devotional: Pastor Tony

17

18
Daily Devotional: Pastor Tony

19
Daily Devotional: Mel's Music

20
Daily Devotional: Cheryl Ingram

21

22
Worship Celebration

23
Daily Devotional: Pastor Tony

24
Daily Devotional: Maxie Walls

25
Daily Devotional: Pastor Tony

26
Daily Devotional: Mel's Music

27

28

29
Worship Celebration

30

 
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday