Events for February 2021

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
 

1
Daily Devotional: Pastor Tony

2
Daily Devotional: Maxie Walls

3
Daily Devotional: Pastor Tony

4

5

6

7
Worship Celebration

8
Daily Devotional: Pastor Tony

9
Daily Devotional: Maxie Walls

10

11
Daily Devotional: Mel's Music

12
Daily Devotional: Cheryl Ingram

13

14
Worship Celebration

15
Daily Devotional: Pastor Tony

16
Daily Devotional: Maxie Walls

17

18
Daily Devotional: Mel's Music

19
Daily Devotional: Cheryl Ingram

20

21
Worship Celebration

22
Daily Devotional: Pastor Tony

23
Daily Devotional: Maxie Walls

24
Daily Devotional: Pastor Tony

25

26
Daily Devotional: Cheryl Ingram

27

28
Worship Celebration

 
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday