Events for June 2020

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
 

1
Daily Devotional: Debbie Weiger

2
Daily Devotional: Pastor Tony

3
Daily Devotional: Art Clawson

4
Daily Devotional: Cheryl Ingram

5
Daily Devotional: Pastor Tori

6

7
Worship Celebration - Pastor Tony

8
Daily Devotional: Debbie Weiger

9
Daily Devotional: Maxie Walls

10
Daily Devotional: Pastor Tony

11
Daily Devotional: Cheryl Ingram

12
Daily Devotional: Pastor Tori

13

14
Worship Celebration

15
Daily Devotional: Pastor Tony

16
Daily Devotional: Art Clawson

17
Daily Devotional: Pastor Tony

18
Daily Devotional: Cheryl Ingram

19
Daily Devotional: Pastor Tori

20

21
Worship Celebration

22
Daily Devotional: Debbie Weiger Vacation Bible School

23
Vacation Bible School Daily Devotional: Maxie Walls

24
Vacation Bible School Daily Devotional: Pastor Tony

25
Vacation Bible School Daily Devotional: Pastor Tori

26
Vacation Bible School Daily Devotional: Cheryl Ingram

27

28
Worship Celebration

29
Daily Devotional: Pastor Tony

30
Daily Devotional: Maxie Walls

 
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday